آینده ی ساده Simple Future

آینده ی ساده Simple Future
گرامر

آینده ی ساده Simple Future

زمان آینده ساده چیست؟

زمان آینده ساده به زمانی بعد از زمان حال اشاره می کند و بیان کننده حقایق و واقعیت های قطعی و حتمی است. زمان آینده ساده برای پیش بینی یک اتفاق در آینده به کار می رود.

ساختار زمان آینده ساده با will

برای ساخت زمان آینده ی ساده از ترکیب فعل کمکی will با ریشه فعل استفاده می‌گردد:

توجه:
به جای will می توان از فعل مدال shall نیز استفاده کرد این مورد تنها با ضمایر I و we بکار می‌رود.

من شما را خواهم دید. I shall see you.

طرز مخفف کردن زمان آینده ساده با will

 

I’ll I will
we’ll We will
you’ll You will 
he’ll He will
she’ll She will 
they’ll They will

کاربردهای زمان آینده ساده با will

1. برای تصمیم‌های ناگهانی. اگر در زمان حال، یک تصمیم یا‌ ایده‌ای به ذهن ما وارد می‌شود، برای انجام آن در آینده، از will استفاده می‌کنیم. مانند:

من فردا مقداری پول به تو خواهم داد. I will give some money to you.

در این مثال، ما تصمیم قبلی مبنی بر پول دادن به کسی را نداریم و صرفاً در همان لحظه به ذهن ما خطور کرد که مقداری پول به کسی بدهیم.

2. برای بیان‌امید، نظر، احتمال، یا قول و تعهدی در زمان آینده.
مثال:

او به ما کمک خواهند کرد تا تکالیف خود را انجام بدهیم. She will help us to do our homework.

این مثال، نشان می‌دهد که احتمال دارد او به ما کمک کند، ولی هنوز کاملاً مطمئن نیستیم.

فردا ممکن است باران ببارد. It will rain tomorrow.

حالت منفی آینده ساده با will:

برای منفی کردن جملات آینده‌ی ساده بعد از فاعل از “will not” استفاده می‌کنیم که حالت اختصاری آن نیز به شکل “won’t” نوشته می‌شود.

او اجازه نخواهد داد تا وارد شوید. He will not let you enter.
He won’t let you enter.
آن‌ها اینجا را ترک نخواهند کرد. They will not leave here.
They won’t leave here
سارا مرا به جشن تولدش دعوت نخواهد کرد. Sara will not invite me to her birthday party.
Sara won’t invite me to her birthday party.

سؤالی کردن زمان آینده ساده

برای سؤالی کردن این زمان با فعل کمکی will از فرمول زیر استفاده می‌نماییم:

آیا تو بعد از فارغ التحصیلی شغل پردرآمدی خواهی داشت؟ Will you have a well_paid job after graduation ?
تو برای تولدش چه چیزی خواهی خرید؟ What will you buy for her birthday ?

ساختار زمان آینده ساده با going to

روش دیگری برای نشان دادن این که چیزی قرار است در آینده اتفاق بیفتد استفاده از ساختار زیر هست:

من می‌خوام اون مجله رو بخونم. I am going to read that magazine.
خواهرم روز‌های جمعه تا ظهر خواهد خوابید. My sisters are going to sleep till noon on Fridays.

نکته:
ساختار going to در گفتار و نوشته­‌های غیررسمی رایجه اما ساختار will در نوشته‌­‌های رسمی رایج‌­تر است.

فردا قرار است باران بیاید. (با توجه به شواهد جوی می‌فهمیم که قرار است باران ببارد. ) It is going to rain tomorrow.

کاربرد‌های آینده‌ی ساده با be going to

1. اگر برای انجام کاری در آینده برنامه‌ریزی یا قصد قبلی داشته باشیم از be going to استفاده می‌کنیم:

فکر می‌کنم نیل و مایک قصد دارند هفته بعد مهمانی برگزار کنند. I think Nil and Mike are going to have a party next week.
ما قصد داریم فردا با هم شام بخوریم. We are going to have dinner together tomorrow.
من یک بلیط خریده‌ام و قصد دارم هفته بعد به امریکا سفر کنم. (چون از قبل بلیط خریده پس برنامه‌ریزی کرده است و می‌توان به شکل دارم به امریکا می‌روم نیز ترجمه کرد. ) I have bought a ticket and I am going to travel to the U. S. A next week.
او قصد دارد تا زمانی که گزارشش تمام شود، در کتابخانه بماند. She is going to stay at the library until her report is finished.

2. برای پیش‌بینی اتفاقات در آینده از be going to استفاده می‌کنیم:

به آن ابر‌ها نگاه کن، فکر کنم قرار است باران ببارد. Look at that clouds، I think it’s going to rain.
بخاطر گفته ات پشیمان خواهی شد. You’re going to be sorry you said that.
آیا آنها‌امشب به مهمانی نخواهند آمد؟ Aren’t they going to come to the party?

حالت سؤالی و منفی آینده ساده با going to

برای سؤالی کردن جملات در این زمان فعل کمکی (am-is-are) رو به ابتدای جمله و قبل از فاعل منتقل می‌کنیم و برای منفی کردن این زمان هم واژه not رو بین فعل کمکی و going to قرار می‌دیم.

 

آیا بعد از شام قصد داری با او تماس بگیری؟ Are you going to call him after dinner?
آیا او قصد داره‌امشب لباس قرمزش رو بپوشه؟ Is she going to wear her red dress tonight?
آیا قراره بعد از کار به سوپرمارکت بریم؟ Are we going to go to the supermarket after work?

من بعد از شام قصد ندارم با او تماس بگیرم. I‘m not going to call him after dinner.
او قصد نداره‌امشب لباس قرمزش رو بپوشه. She is not going to wear her red dress tonight.
ما قرار نیست بعد از کار به سوپرمارکت برویم. We are not going to go to the supermarket after work.

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *