دانلود آهنگ My Immortal با ترجمه‌ی فارسی

دانلود آهنگ My Immortal با ترجمه‌ی فارسی
موزیک انگلیسی

دانلود آهنگ My Immortal با ترجمه‌ی فارسی

متن و ترجمه آهنگ My Immortal از Evanescence

I’m so tired of being here
من از اینجا بودن خیلی خسته ام

Suppressed by all my childish fears
با ترسهای بچه گی هایم تحت فشار قرار گرفته م

And if you have to leave
و اگه تو مجبوری که بروی

I wish that you would just leave
آرزو میکنم که زودتر بری

‘Cause your presence still lingers here
چون حضورت هنوز اینجاست

And it won’t leave me alone
و من رو تنها نمیزاره

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵

These wounds won’t seem to heal
انگار که این زخم ها قرار نیست که درمان بشوند

This pain is just too real
این در د خیلی واقعیه

There’s just too much that time can not erase
اینقدر زیاد که حتی زمان هم نمیتونه پاکش کنه

When you cried, I’d wipe away all of your tears
وقتی که گریه کردی من تمام اشکهات رو پاک کردم

When you’d scream, I’d fight away all of your fears
وقتی که تو جیغ زدی من با تمام ترس هات جنگیدم

And I held your hand through all of these years
و همه ی این سالها من دستتو در دستم نگه داشتم

،But you still have all of me
اما تو هنوزم تمام منو داری

You used to captivate me by your resonating light
تو من رو با نور طنین اندازت مجذوب کردی

Now I’m bound by the life you left behind
ولی الان با زندگی که از خودت جا گذاشتی احاطه شده ام

Your face it haunts my once pleasant dreams
صورت تو رویا های دلپذیر من رو شکار کرده

Your voice it chased away all the sanity in me
صدای تو عقل و هوشم رو از من گرفته

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶

These wounds won’t seem to heal
انگار که این زخم ها قرار نیست درمان بشوند

This pain is just too real
این درد خیلی واقعیه

There’s just too much that time can not erase
اینقدر زیاد که حتی زمان هم نمیتونه پاکش کنه

When you cried, I’d wipe away all of your tears
وقتی که گریه کردی من تمام اشکهات رو پاک کردم

When you’d scream, I’d fight away all of your fears
وقتی که تو جیغ زدی من با تمام ترس هات جنگیدم

And I held your hand through all of these years
و همه ی این سالها من دست تو را در دستانم نگه داشته بودم

،But you still have all of me
اما تو هنوزم تمام منو داری

I’ve tried so hard to tell myself that you’re gone
من خیلی سعی کردم که بخودم بگم که تو رفته ای

But though you’re still with me
ولی اگرچه هنوز با من هستی

I’ve been alone all along
من تمام این مدت تنها بودم

When you cried, I’d wipe away all of your tears
وقتی که گریه کردی من تمام اشکهات رو پاک کردم

When you’d scream, I’d fight away all of your fears
وقتی که تو جیغ زدی من با تمام ترس هات جنگیدم

And I held your hand through all of these years
و همه ی این سالها من دست تو را در دستم نگه داشته بودم

،But you still have all of me
اما تو هنوزم تمام منو داری

Me, me
منو منو

  • نام فایل : آهنگ My Immortal
  • حجم : 10.2 MB
  • دانلود

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *