کاربردهای IT در زبان انگلیسی USES OF IT IN ENGLISH

کاربردهای IT در زبان انگلیسی USES OF IT IN ENGLISH
گرامر مقالات آموزشی

کاربردهای IT در زبان انگلیسی USES OF IT IN ENGLISH

آشنایی با انواع کاربردهای IT در زبان انگلیسی

اگر IT در آغاز جمله قرار گیرد در موارد مختلف زیر به مفاهیم مختلفی به کار می رود.

1. موقعی که از شرایط آب و هوایی گفتگو می شود ( سرد، گرم، برفی، بارانی، طوفانی، ابری و ….).

داره بارون می‌باره.

It is raining.

هوا سرده. It is cold.
هوا گرمه. It is hot.
هوا طوفانیه. It is stormy.

کاربردهای IT در زبان انگلیسی USES OF IT IN ENGLISH

2. زمانی که بحث از مسافت است.

خیلی دور نیست. It is not very far.
از اینجا تا نزدیکترین شهر ده کیلومتر راه است. It is ten kilometers from here to the nearest town.

3. وقتی که بحث از زمان و ساعت است.

ساعت 6 است. It is 6 o’clock.
دیره. It is late.

کاربردهای IT در زبان انگلیسی USES OF IT IN ENGLISH

4. وقتی به دنبال فعل to be صفتی را بیان می کنیم. معمولا در این موارد عقاید شخصی و عمومی را بیان می نماییم.

یادگیری زبان انگلیسی در این مدت کوتاه سخته. It is hard to learn English in such a short time.
لازم نیست با او بحث کنید. It is not necessary to argue with him.

کاربردهای IT در زبان انگلیسی USES OF IT IN ENGLISH

5. اگر به عنوان فاعل نمادین به کار رود.

این سام بود که به من کمک کرد. It was Sam who helped me.

کاربردهای IT در زبان انگلیسی USES OF IT IN ENGLISH

6. از دیگر کاربردهای IT در زبان انگلیسی زمانیست که به عنوان ضمیر فاعلی جانشین اشیاء و غیر انسان می شود.

مال منه. It is mine.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

xDegargooni-course-fix-img