گذشته ی کامل استمراری Past Perfect Continuous

گذشته ی کامل استمراری Past Perfect Continuous
گرامر

گذشته ی کامل استمراری Past Perfect Continuous

گذشته کامل استمراری یا Past Perfect Continuous در زبان انگلیسی بیان می‌کند که کاری در گذشته قبل از زمان گذشته‌ی دیگری شروع شده و پروسه‌اش تا آن زمان ادامه داشته است. 

گذشته ی کامل استمراری Past Perfect Continuous
گذشته کامل استمراری

ساختار گذشته کامل استمراری

برای ساختن این زمان از فعل گذشته Have یعنی Had و شکل سوم be یعنی been و حالت ing فعل اصلی (قسمت سوم)استفاده می‌نماییم.

Subject (فاعل) + Had + Been + ing فعل با

معمولاً از زمان گذشته کامل استمراری (ماضی بعید) برای نشان دادن این که یک فعالیت در گذشته شروع شده است و تا لحظه‌ای در گذشته ادامه داشته است، استفاده می‌کنیم. این زمان روی طول انجام کار و مدت زمانی که یک فعالیت طول کشیده تا رخ بدهد، تمرکز می‌کند

مادرربزرگم تا دیروز حس عالی داشت. (حالش خوب بود. ) My grandmother had been feeling great until yesterday.
من در طول دو سال اول دانشگاه در خوابگاه زندگی کرده بودم. I had been living in the dorms during my first two years at university.
او چند سال قبل از این که از یکدیگر جدا شوند، او را دیده بود He‘d been watching her for a few years before they broke up.
من سال‌ها ساندویچ به محل کار می‌بردم. I‘d been bringing sandwiches to work for years.

کاربرد‌های گذشته کامل استمراری

1. برای بیان یک فعالیت که در گذشته شروع شده و تا لحظه‌ای در همان زمان گذشته به اتمام رسیده است.

زمانی که او رسید، من به مدت دو ساعت در حال مطالعه کردن بودم. I had been studying for two hours when she arrived.
آن‌ها بیش از یک هفته مطالعه کرده بودند تا در نهایت امتحان دادند. They had been studying for over a week when they finally took the exam.
او به مدت سه ساعت روی ارائه خود کار کرده بود که در نهایت آن‌ها را به اتمام رساند. She had been working on that presentation for three hours when she finally finished it.
او در آن کارخانه به مدت پنج سال
کار کرده بود که بازنشسته شد.
He had been working at that factory for five years when he retired.

2. علت یک فعالیت یا چیزی در گذشته

تو امتحان را پاس کردی، زیرا تا دیر وقت خیلی درس خوانده بودی. You passed the test because you had been studying a lot lately.
تو وزن کم کردی، چون به باشگاه رفته بودی. You lost weight because you had been going to the gym.
او در تست سلامت موفق نبود، چون کلاً ورزش نکرده بود. She failed the health exam because she hadn’t been exercising at all.

3. چه مدت…

چه مدت انگلیسی مطالعه کرده بودی که در نهایت به کانادا مهاجرت کردی؟ How long had you been studying English when you finally moved to Canada?
لی لی، چه مدت با جان در رابطه بودی تا این که با او ازدواج کردی؟ Lili, how long had you been dating John when you married him?
زمانی که بازنشسته شدی، چه مدت بود که در شرکت ایکس وای زد کار کرده بودی؟ How long had you been working at Company XYZ when you retired?

نکته:
زمان ماضی بعید استمراری در پاسخ به سؤالاتی که با how long (چه مدت) شروع می‌شوند، استفاده می‌شود در صورتی که زمان ماضی بعید (گذشته کامل) در پاسخ به سؤالاتی که با how much (چقدر) و how many (چند تا) شروع می‌شوند، استفاده می‌شود. ماضی بعید استمراری روی طول زمان تأکید دارد اما ماضی بعید روی پایان یا نتیجه عمل تأکید دارد.

– وقتی به سینما رسیدید، دوستانتان چه مدتی منتظر شما مانده بودند؟ How long had your friends been waiting, when you went to the cinema?
+ وقتی به سینما رسیدم، دوستانم سی دقیقه‌ای بود که منتظرمن مانده بودند. + When I went to the cinema, my friends had been waiting for thirty minutes.

 

 – وقتی به سینما رسیدید، دوستانتان چند بلیط برای شما خریده بودند؟ How many tickets had your friends bought for you, when you went to the cinema?
+ وقتی به سینما رسیدیم، دوستانمان دو بلیط برای ما خریده بودند. + When we went to the cinema، our friends had bought two ticket for us.

 

منفی کردن زمان گذشته کامل استمراری:

برای منفی کردن جملات در زمان گذشته کامل استمراری از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

Subject ( فاعل) + hadn’t + been + ing فعل با

مری تصمیم گرفت اجاق جدیدی بخرد، زیرا اجاق قدیمی اش چند ماه بود که کار نمی کرد. Mary decided to buy a new oven because her old one hadn’t been working for months.

سؤالی کردن زمان گذشته کامل استمراری

از شکل سؤالی زمان گذشته کامل استمراری برای پرسش درمورد وقایع و کار‌هایی استفاده می‌­ شود که در گذشته شروع شده و تا زمان مشخص یا عمل دیگری در گذشته ادامه داشته است.
برای سؤال پرسیدن در این زمان باید از فرمول زیر استفاده کنیم:

Had + فاعل+ been + فعل با ing?

در این مدت زمان طولانی با او قرار گذاشته بودی؟ Had you been dating him for very long?
در چند هفته گذشته، سگ تو زیاد واق واق کرده بود؟ Had your dog been barking a lot in the past few weeks?
آیا شما در طول تابستان، تا دیر وقت خوابیده بودند؟ Had you been sleeping late during the summer?
آیا زمانی که لی لی وزنش را کم کرده بود، بیمار شد؟ Had Lili been trying to lose weight when she got sick?

سؤالات wh:

سؤالات wh که به آن‌ها سؤالات خاص (special questions) هم می‌­ گویند، اطلاعات بیشتری را در جواب می‌­ خواهند. این سؤالات با کلمات wh مثل what، where، when، how why، who، how many و how much ساخته می‌­ شوند. ترتیب کلمات در سؤالات wh هم مثل سؤالات yes/no هست؛ فقط باید کلمه wh را ابتدای جمله‌ی سؤالی به کار ببرید.

WH Questions + Had + فاعل+ been + فعل با ing?

او چه مدتی منتظر بوده است؟ How long had she been waiting?
وقتی او دستش را برید شما چه کار می‌کرده‌اید؟ What had you been doing when she cut her finger?

شکل اختصاری

بعد از ضمایر فاعلی کافیست d’ را اضافه کنید.

I’d I had
We’d We had
He’d He had
She’d She had
You’d You had
it’d it had
They’d They had

نکته:
از این ساختار برای بیان علت و معلول (cause and effect) در گذشته نیز استفاده می‌کنیم.

مایک خسته بود چرا که مسیر طولانی را دویده بود. Mike was tired because he had been running a long way.
سارا پول زیادی پس انداز کرد زیرا سخت مشغول کار کردن بوده است. Sara saved lots of money because she had been working hard.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *