آموزش معلوم و مجهول در زبان انگلیسی به همراه آموزش گرامر و مثال

معلوم و مجهول ACTIVE AND PASSIVE
گرامر مقالات آموزشی

آموزش معلوم و مجهول در زبان انگلیسی به همراه آموزش گرامر و مثال

“جمله‌ی مجهول در انگلیسی چیست؟”

جمله مجهولتشخیص جمله معلوم و مجهول در انگلیسی ، معلوم و مجهول در انگلیسی جمله معلوممعلوم و مجهول در انگلیسی

جمله مجهول ساختار ویژه‌ای است که به ما کمک می‌کند تا موقع صحبت کردن درباره چیزی یا رویدادی، به جای تمرکز بر روی فاعل، بر عملی که انجام شده است تأکید کنیم. ما معمولاً موقع صحبت کردن از جملات معلوم (Active) استفاده می‌کنیم که در آن‌ها تمرکز و تأکید ما بر روی فاعل (Subject) جمله است.

کریستف کلمب امریکا را کشف کرد. Columbus discovered America.

جملات مجهول برعکس جمله‌های معلوم هستند؛ یعنی تمرکز آن‌ها به جای اینکه روی فاعل یا‌ کننده کار باشد، روی مفعول جمله است.

آمریکا توسط کریستف کلمب کشف شد. America was discovered by Columbus.

از این دو مثال چنین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اگر بخواهیم راجع به “کریستف کلمب” صحبت کنیم، جمله را به صورت معلوم بیان می‌کنیم زیرا “کریستف کلمب”‌ کننده‌ی کار است ولی اگر بخواهیم راجع به “آمریکا” صحبت کنیم چون “آمریکا” نمی‌تواند‌ کننده‌ی عمل باشد باید جمله را به صورت مجهول بیان کنیم.

تعریف دیگری که برای جملات مجهول می‌توان ارائه داد، این است که هر گاه “عملی” که انجام شده، اهمیت داشته باشد و ” کننده ی”‌ آن مهم نباشد یا‌ کننده‌ی کار را نشناسیم و یا به دلیلی نمی‌خواهیم او را ذکر کنیم، جمله را به صورت مجهول بیان می‌کنیم.

این اتاق هر روز نظافت می‌شود. This room is cleaned every day.
اتومبیل من ماه گذشته تعمیر شد. My car was repaired last month.
نیکی به عروسی دعوت نشده است. Niki hasn’t been invited to the wedding.
جلسه فردا تشکیل خواهد شد. The meeting will be held tomorrow.

 تبدیل جمله ی معلوم به مجهول در زبان انگلیسی:

۱. برای تبدیل جمله‌ی معلوم به مجهول، اجزای جمله‌ی معلوم را به دقت مشخص می‌کنیم.
۲.جای مفعول را با فاعل عوض می‌کنیم.
۳.زمان فعل معلوم را تعیین کرده و متناسب با آن از فعل to be می‌سازیم.
۴.اسم مفعول فعل اصلی جمله‌ی معلوم را پس از مشتقات to be می‌نویسیم.
۵.جای قید‌ها تغییر نمی‌کند و صفت با اسم خود همراه است.
۶.می‌ توان فاعل را در انتهای جمله پس از حرف اضافه‌ی by قرار داد، اسم تغییر نمی‌کند ولی ضمایر فاعلی به صورت مفعولی در می‌آیند.

نکته
در زمان‌های استمراری بعد از to be و یا مشتقات آن لفظ being به کار می‌رود.

به مثال‌های زیر برای زمان‌های مختلف توجه کنید:

زمان حال ساده:
A letter is written.مجهول I write a letter. معلوم
زمان حال استمراری:
A letter is being written. مجهول I am writing a letter. معلوم
زمان حال کامل:
A letter has been written.مجهول I have written a letter. معلوم
زمان حال کامل استمراری:
حالت مجهول ندارد. I have been writing a letter. معلوم
زمان گذشته‌ی ساده:
A letter was written. مجهول I wrote a letter. معلوم
زمان گذشته‌ی استمراری:
A letter was being written. مجهول I was writing a letter. معلوم
زمان گذشته‌ی کامل:
A letter had been written. مجهول I had written a letter. معلوم
زمان گذشته‌ی کامل استمراری:
حالت مجهول ندارد. I had been writing a letter. معلوم
زمان آینده‌ی ساده:
A letter will be written. مجهول I will write a letter. معلوم
زمان آینده‌ی استمراری:
A letter will be being written. مجهول I will be writing a letter. معلوم
زمان آینده‌ی کامل:
A letter will have been written.مجهول I will have written a letter. معلوم
زمان آینده‌ی کامل استمراری:
حالت مجهول ندارد. I will have been writing a letter. معلوم

نکته
هر گاه فعل دارای دو مفعول باشد. (با واسطه و بی‌واسطه) می‌توان هر یک از دو مفعول را جانشین فاعل کرد.

He gave me some money.

B. Some money was given to me. A. I was given some money.

نکته
در صورتی که برای تأکید، مفعول در آغاز جمله قرار گیرد، لازم است حتماً فاعل را برای‌ شناساندن در انتهای جمله به کار ببریم.

This play has been written by Shakespeare.

نکته
در حالت امر مجهول، همواره از فعل letاستفاده می‌کنند.

See the picture. ——–> Let the picture be seen.

 

ممنون که تا این جای مقاله همراه آکادمی زبان دار بوده اید و ما خیلی خوشحال میشویم که نظرات سازنده خود را برای هرچه بهتر شدن  مقالات با ما در میان میگذارید.  

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *