دانلود آهنگ Hello از ADELE با ترجمه‌ی فارسی

دانلود آهنگ Hello از ADELE با ترجمه‌ی فارسی
موزیک انگلیسی

دانلود آهنگ Hello از ADELE با ترجمه‌ی فارسی

متن و ترجمه آهنگ HELLO از ADELE

Hello, it’s me
سلام این منم

I was wondering if after all these years
من تعجب می کنم که بعد از این همه سال

You’d like to meet, to go over
دوست داری منو ملاقات کنی همه چیز رو

Everything
به یاد بیاری

They say that time’s supposed to heal ya
اونا میگن که زمان باید تو رو درمان کنه

But I ain’t done much healing?
ولی من اونقدرا هم خوب نشدم

Hello, can you hear me
سلام میتونی صدا منو بشنوی؟

I’m in California dreaming about who we used to be
من در رویاهای کالیفرنیایی خودم هستم کسی که باید باشم

When we were younger and free
وقتی ما جوان تر و آزاد بودیم

I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet
فراموش کردم قبلا دنیا زیر پای ما چه حس و حالی بود.

There’s such a difference between us
خیلی تفاوت بین ما هست

And a million miles
بیش از یک میلیون مایل (مسافت)

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵

Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام

I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم

I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم

But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی

Hello from the outside
سلامی از بیرون (بیرون از خانه)

At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم

I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو

But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی مهم نیس این واضح ست که تو دیگه اهمیت نمیدی؟

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵

Hello, how are you
سلام حالت چطوره؟

It’s so typical of me to talk about myself
این یک چیز عادی ست که درباره خودم صحبت کنم

I’m sorry, I hope that you’re well
من متاسفم امیدوارم که حالت خوب باشد

Did you ever make it out of that town?
آیا تو تا حالا از اون شهر رفتی

Where nothing ever happened
جایی که هیچ اتفاقی نیفتاد

It’s no secret
این یک راز نیست

That the both of us are running out of time
چون زمان هر دومون داره تموم میشه

Hello from the other side
سلامی از طرفی دیگر

I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم

I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم

But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی

Hello from the outside
سلامی از بیرون

At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم

I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو

But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی مهم نیست این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵

Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه

Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه

Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه

Anymore
نه دیگه

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵

Hello from the other side
سلامی از طرف دیگر

I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم

I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم

But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی

Hello from the outside
سلامی از بیرون

At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم

I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو

But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی مهم نیست این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی

  • نام فایل : آهنگ Hello
  • حجم : 4.60 MB
  • دانلود

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *