دانلود آهنگ Big big world با ترجمه‌ی فارسی

دانلود آهنگ big big world با ترجمه‌ی فارسی
موزیک انگلیسی

دانلود آهنگ Big big world با ترجمه‌ی فارسی

دانلود آهنگ big big world از Emilia Rydberg

I’m a big big girl in a big big world
من یه دختر بزرگ بزرگم در یک دنیای بزرگ بزرگ

It’s not a big big thing if you leave me
این چیز بزرگی نیست اگه تو ترکم کنی

But I do do feel that I do do will miss you much
اما من به شدت احساس میکنم که به شدت دلتنگ تو خواهم شد

Miss you much
خیلی دلتنگ تو خواهم شد

I can see the first leaf falling
میتونم ریزش اولین برگریزان رو ببینم

It’s all yellow and nice, It’s so very cold outside
برگی که کاملا زرده و خیلی زیباست و بیرون خیلی سرده

Like the way I’m feeling inside
مثل سرمایی که من در درونم احساس میکنم

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵

I’m a big big girl in a big big world
من یه دختر بزرگ بزرگم در یک دنیای بزرگ بزرگ

It’s not a big big thing if you leave me
این چیز بزرگی نیست اگه تو ترکم کنی

But I do do feel that I do do will miss you much
اما من به شدت احساس میکنم که به شدت دلتنگ تو خواهم شد

Miss you much
خیلی دلتنگت میشم

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵

Outside it’s now raining
حالا بیرون داره بارون میباره

And tears are falling my eyes
و اشک های من از چشم هایم جاری میشه

Why did it have to happen?
چرا باید این اتفاق می افتاد؟

Why did it all have to end?
چرا باید همه چیز تموم میشد؟

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵

I’m a big big girl in a big big world
من یه دختر بزرگ بزرگم در یک دنیای بزرگ بزرگ

It’s not a big big thing if you leave me
این چیز بزرگی نیست اگه تو ترکم کنی

But I do do feel that I do do will miss you much
اما به شدت احساس میکنم که به شدت دلتنگ تو خواهم شد

Miss you much
خیلی دلم برات تنگ می شه

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵

I have your arm around me oooh like fire
اما بازوانت را مثل آتش احساس می کنم

But when I open my eyes
اما وقتی چشم هایم رو باز میکنم

You’re gone
تو رفته ای

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵

I’m a big big girl in a big big world
من یه دختر بزرگ بزرگم در یک دنیای بزرگ بزرگ

It’s not a big big thing if you leave me
این چیز بزرگی نیست اگه تو ترکم کنی

But I do do feel that I do do will miss you much
اما من به شدت احساس میکنم که به شدت دلتنگ تو میشم

Miss you much
خیلی دلم برات تنگ میشه

I’m a big big girl in a big big world
من یه دختر بزرگ بزرگم در یک دنیای بزرگ بزرگ

It’s not s big big thing if you leave me
این چیز بزرگی نیست اگه تو منو ترک کنی

But I do feel I will miss you much
اما من احساس میکنم خیلی برات دلتنگ خواهم شد

Miss you much
خیلی دلم برات تنگ میشه

  • نام فایل : آهنگ big big world
  • حجم : 4.7 MB
  • دانلود

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *