دانلود آهنگ DANGEROUS از DAVID GUETTA با ترجمه‌ی فارسی

دانلود آهنگ DANGEROUS از DAVID GUETTA با ترجمه‌ی فارسی
موزیک انگلیسی

دانلود آهنگ DANGEROUS از DAVID GUETTA با ترجمه‌ی فارسی

متن و ترجمه آهنگ DANGEROUS از DAVID GUETTA

You take me down, spin me around
تو منو سر شوق می اوری، کاری می‌کنی که سرم گیج بره

You got me running all the lights
تو کاری کردی که نور هارو روشن کنم.

Don’t make a sound, talk to me now
سر و صدا نکن، الان با من حرف بزن.

Let me inside your mind
بگذار وارد ذهنت بشم.

I don’t know what you’re thinking, sugar, ooh
اوه عزیزم من نمیدونم تو داری به چی فکر میکنی.

But I just got that feeling, sugar, ooh
اوه اما من فقط همین و حس کردم عزیزم.

I can hear the sirens burning
میتونم صدای آژیر پلیس را بشنوم.

Red lights turning
نور قرمز آژیرها را ببینم.

I can’t turn back now
الان راه برگشتی برام وجود نداره.

So hold on tight
پس محکم بشین.

I don’t know where the lights are taking us
نمی دانم چراغ ها ما را به کجا می برند.

But something in the night is Dangerous
ولی بعضی چیزها شبها ترسناکند.

And nothing’s holding back the two of us
و هیچ چیز جلوی ما دو نفر را به عقب برنمی گرداند.

Baby, this is getting serious
عزیزم این داره جدی میشه.

Oh, oh, oh-oh, oh
اوه اوه اوه اوه

Dan-d-Dangerous
Oh, oh, oh-oh, oh
اوه اوه اوه اوه

Show me your soul, I gotta know
روحت را به من نشون بده،من میخوام بدونم.

Bet that you’re beautiful inside
شرط میبندم از درون زیبا هستی.

Toes on the gas, car moving fast
پایم روی گاز
. ماشین به سرعت در حال حرکت است

Come take the wheel and drive
بیا ماشین را بگیر و رانندگی کن

I don’t know what you’re thinking, sugar, ooh yeah
من نمیدونم داری به چی فکر میکنی،عزیزم،اوه اره

And I just got that feeling, sugar, ooh yeah
و من فقط همین حس و داشتم عزیزم.

I can hear the sirens burning
میتونم صدای آژیر پلیس را بشنوم.

Red lights turning
نور قرمز آژیر ها را ببینم.

I can’t turn back now
راه برگشتی وجود نداره

So hold on tight
پس محکم بنشین

I don’t know where the lights are taking us
نمی دانم چراغ ها دارند ما را به کجا می برند.

But something in the night is Dangerous
ولی بعضی چیزها شبها ترسناکند.

And nothing’s holding back the two of us
و هیچ چیز ما دو نفر را عقب نمی برد.

Baby, this is getting serious
عزیزم داره جدی میشه

Oh, oh, oh-oh, oh
اوه اوه اوه اوه

Dan-d-Dangerous
Oh, oh, oh-oh, oh

It’s Dangerous, so Dangerous.
I wanna do it again.
خطرناکه پس خطرناکه می خوام دوباره انجامش بدم

It’s Dangerous, so Dangerous.
I wanna do it again.
خطرناکه، پس خطرناکه، میخوام دوباره انجامش بدم

I don’t know where the lights are taking us
نمی دونم نور ها ما را به کجا می برند.

But something in the night is Dangerous
ولی بعضی چیزها شبها ترسناکند

And nothing’s holding back the two of us
و هیچ چیز جلوی ما دو نفر را نمی گیرد.

Baby this is getting serious
عزیزم داره جدی میشه

Oh oh oh
Dangerous
خطرناک

Oh oh oh
Dangerous
خطرناک

  • نام فایل : آهنگ DANGEROUS
  • حجم : 3.05 MB
  • دانلود

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *