دانلود آهنگ FLY ME TO THE MOON با ترجمه‌ی فارسی

دانلود آهنگ FLY ME TO THE MOON با ترجمه‌ی فارسی
موزیک انگلیسی

دانلود آهنگ FLY ME TO THE MOON با ترجمه‌ی فارسی

متن و ترجمه آهنگ Fly Me To The Moon از Sia

Fly me to the moon
به سمت ماه مرا پرواز بده.

And let me play among the stars
و بگذار بین ستاره ها
بازی کنم.

Let me see what spring is like
بگذار ببینم بهار چه شکلی ست.

On Jupiter and Mars
درسیاره ی مشتری و مریخ.

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵

In other words, hold my hand
به عبارت دیگر، دستم را بگیر.

In other words, baby kiss me
به عبارت دیگر، مرا ببوس عزیزم.

Fill my heart with song
قلبم را با ترانه پر کن.

And let me sing for ever more
و بگذار برای همیشه آوازبخوانم.

You are all I long for
تو تمام آن چیزی هستی که منتظرش هستم.

All I worship and adore
تمام چیزی که میپرستم.

In other words, please be true
به عبارت دیگر، لطفا واقعی باش.

In other words, I love you
به عبارت دیگر عاشقتم.

I LOVE YOU
دوستت دارم.

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵

Fill my heart with song
قلبم را با ترانه پر کن

And let me sing for ever more
و بگذار برای همیشه بخوانم

You are all I long for
تو تمام آن چیزی هستی که منتظرش هستم

All I worship and adore
تمام آن چیزی که میپرستم

In other words, please be true
به عبارت دیگر، لطفا واقعی باش

In other words
به عبارت دیگر،

In other words, I love you
به عبارت دیگر من عاشقتم.

  • نام فایل : FLY ME TO THE MOON
  • حجم : 4.0 MB
  • دانلود

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *