زمان آینده کامل Future Perfect

زمان آینده کامل Future Perfect
گرامر مقالات آموزشی

زمان آینده کامل Future Perfect

زمان آینده کامل

زمان آینده کامل برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که تا زمانی خاص در آینده تمام می‌شود. این زمان در واقع نشان‌دهندۀ گذشته در آینده است. زمان آینده کامل معمولا در موارد کمی استفاده می‌شود اما یادگیری آن برای زبان آموزان الزامی است.

ساختار زمان آینده کامل

زمان آینده کامل از ترکیب will have با قسمت سوم فعل ساخته می‌شود.

اگر عملی در آینده رخ خواهد داد و در یک دوره زمانی مشخص انجام خواهد شد و پایان می یابد. زمان آینده کامل به دو صورت آینده و یا زمان حال کامل ترجمه می شود.
به مانند دیگر زمان ها این زمان هم الگوی خاصی دارد که به شکل زیر است:

سارا تا آن زمان با جان ازدواج خواهد کرد. Sarah will have married John by then.
مامان غذای مورد علاقمون را درست خواهد کرد. Mom will have cooked our favorite meal.
من این کتاب را تمام خواهم کرد. I will have finished this book.

کاربردهای زمان آینده کامل

1. برای نشان دادن عملی که قبل از عملی دیگر در آینده اتفاق خواهد اُفتاد:

تا وقتی که به تئاتر برسیم نمایش شروع شده است. .The play will have started by the time we get to the theater

2. برای نشان دادن عملی که قبل از یک زمان مشخص در آینده اتفاق خواهد اُفتاد:

تا ساعت ۶ به مدرسه خواهم رسید. I will have arrived at the school by 6.

منفی کردن زمان آینده کامل

برای منفی کردن در گرامر زبان انگلیسی آینده کامل تنها نیاز است NOT به قبل از Have اضافه شود .
ساختار کلی منفی زمان آینده کامل به صورت زیر است :

به مثال های زیر دقت کنید :

I shall not have written my exercise by that time.
He will not have left the house, before you go to see him.

سوالی کردن زمان آینده کامل

ساختار گرامر آینده کامل برای زمانی که می خواهیم یک جمله آينده کامل را سوالی کنیم به صورت زیر می باشد .

به این دو مثال برای سوالی کردن زمان آینده کامل دقت نمایید :

Shall I have written my exercise by that time ?
Will he have left the house, before you go to see him ?

نکته مهمی که باید در کاربرد زمان آینده کامل به آن توجه کافی داشته باشید این است که قید زمان در زمان آینده کامل مشص کننده زمانی است که فاعل تا آن زمان فعل را تمام و کامل خواهد کرد؛ در نتیجه در قید زمان آن از by, until و till که به معنی “تا” یا “تا وقتی که” هستند استفاده می شود.

By + قید زمان آینده
Till / until + قید زمان آینده

و در این زمان هم می توان از دو حرف ربط by the time و until که به معنی “تا وقتی که ” هستند هم استفاده کرد؛ و بعد از آنها، چون حرف ربط هستند باید در جمله بکار برود، در نتیجه فعل جمله باید زمان حال ساده باشد.

تا وقتی که پدر او زنگ بزند او بمدت ۲ ساعت انگلیسی مطالعه خواهد کرد. By the time his father calls, he will have studied English for 2 hours.
تا وقتی که ما برگردیم ، آنها منتظر ما خواهند ماند. They will have waited for us by the time we come back.

لطفا مثال های زیر را تا می توانید تکرار و تمرین کنید تا کاملا به آنها مسلط شوید.

Sara will have completed her new drawing till next month.
Sara will have completed her new drawing by the time her father comes back Iran.
Sam and Sara will have finished studying history book till tomorrow.

چه موقع از آینده کامل استفاده کنیم/نکنیم؟

همانطور که گفته شد آینده کامل زمانی استفاده می‌شود که عملی در زمان خاصی در آینده کامل شود. به عبارت دیگر، عملی که شما درباره اش صحبت می‌کنید باید موعد مقرر و یا زمان دقیق داشته باشد. اگر به موعد مقرری اشاره نمی‌کنید، در این صورت از زمان آینده ساده استفاده نمایید.
مثال:

Linda will leave.
Linda will have left.

در این مثال چون به زمان خاصی اشاره نشده، از زمان آینده ساده استفاده شده است. اما اگر به زمان خاصی اشاره می‌شد جمله بالا باید با زمان حال کامل بیان می‌گردید.
به شکل زیر:

Linda will have left until next week.

دقت کنید که این زمان یا موعد مقرر می‌تواند کاملا مشخص باشد؛ مثلا “ساعت 7” و یا مبهم باشد مثل “تا هفته بعد” و یا بستگی به اتمام عمل دیگری داشته باشد مانند “تا قبل از مسابقه”. اما مهم این است که حتما به یک زمانی اشاره شده باشد.

“Be Going To” در زمان آینده کامل

مثال :

تو انگلیسی‌ت را تا از آمریکا برگردی کامل خواهی کرد. You are going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.
آیا تو زبان انگلیسی‌ات را تا از آمریکا برگردی کامل خواهی کرد؟ Are you going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.?
تو زبان انگلیسی‌ات را تا از آمریکا برگردی کامل نخواهی کرد. You are not going to have perfected your English by the time you come back from the U.S.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *