دانلود آهنگ Let Me Down Slowly با ترجمه‌ی فارسی

دانلود آهنگLet Me Down Slowly با ترجمه‌ی فارسی
موزیک انگلیسی

دانلود آهنگ Let Me Down Slowly با ترجمه‌ی فارسی

متن و ترجمه آهنگ Let Me Down Slowly از Alec Benjamin

This night is cold in the kingdom
امشب قلمروی من در سرما فرو رفته

I can feel you fade away
میتونم احساس کنم که داری ناپدید میشی

From the kitchen to the bathroom sink and
از آشپزخونه تا سینک حموم

Your steps keep me awake
قدم هات منو بیدار نگه میدارن

Don’t cut me down, throw me out, leave me
here to waste
منو از خودت محروم نکن،منو از خودت دور نکن
منو اینجا رهام نکن تا از بین برم

I once was a man with dignity and grace
من یه زمانی آدم درستکار و خوبی بودم

Now I’m slipping through the cracks of your cold
embrace
اکنون در آغوش سرد تو پناه میگیرم

So please, please
پس لطفا،لطفا

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵

?Could you find a way to let me down slowly
میتونی راهی پیدا کنی تا آهسته ناامیدم کنی؟

A little sympathy, I hope you can show me
امیدوارم کمی دلسوزی از خودت نشون بدی

If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه بخوای بری من خیلی تنها خواهم شد

If you’re leaving baby let me down slowly
اگه تنهام بزاری عزیزم کم کم ناامیدم میکنی

Let me down, down
ناامیدم می کنی

Let me down, let me down
ناامیدم می کنی

Down, let me down, down
ناامیدم می کنی

Let me down
ناامیدم می کنی

If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه بخوای بری من خیلی تنها خواهم شد

If you’re leaving baby let me down slowly
اگه تنهام بزاری عزیزم کم کم ناامیدم میکنی

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵

Cold skin, drag my feet on the tile
پوستم سرد میشد پاهام به آرامی کشیده می شد روی کاشی

As I’m walking down the corridor
وقتی که در راهرو قدم برمیداشتم

And I know we haven’t talked in a while
و میدونم که مدتی هست باهم حرف نزدیم

So I’m looking for an open door
بدنبال فرصتی هستم تا بتونیم از این وضع رها بشیم

Don’t cut me down, throw me out, leave me
here to waste
منو از خودت محروم نکن،منو از خودت دور نکن
منو اینجا رهام نکن تا از بین برم

I once was a man with dignity and grace
من یه زمانی آدم درستکار و خوبی بودم

Now I’m slipping through the cracks of your cold
embrace
اکنون در آغوش سرد تو پناه می گیرم

So please, please
پس لطفا،لطفا

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵

Could you find a way to let me down slowly
میتونی راهی پیدا کنی تا آهسته ناامیدم کنی؟

A little sympathy, I hope you can show me
امیدوارم کمی با من همدردی کنی

If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه بخوای بری من خیلی تنها خواهم شد

If you’re leaving baby let me down slowly
اگه تنهام بزاری عزیزم کم کم ناامیدم میکنی

Let me down, down
ناامیدم می کنی

Down, let me down, down
ناامیدم می کنی

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵

If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه بخوای بری من خیلی تنها خواهم شد

If you’re leaving baby let me down slowly
اگه تنهام بزاری عزیزم کم کم ناامیدم میکنی

And I can’t stop myself from falling down
و من نمیتونم خودمو از ناامیدی نجات بدم

Could you find a way to let me down slowly?
میتونی راهی پیدا کنی تا آهسته تر ناامیدم کنی؟

A little sympathy, I hope you can show me
امیدوارم کمی با من همدردی کنی

If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه بخوای بری من خیلی تنها خواهم شد

If you’re leaving baby let me down slowly
اگه تنهام بزاری عزیزم ناامیدم میکنی

Let me down, down
ناامیدم می کنی

Let me down, let me down
ناامیدم می کنی

Let me down
ناامیدم می کنی

If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه بخوای بری من خیلی تنها خواهم شد

If you’re leaving baby let me down slowly
اگه تنهام بزاری عزیزم کم کم ناامیدم میکنی

  • نام فایل : Let Me Down Slowly
  • حجم : 6.98 MB
  • دانلود

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *