زمان حال کامل استمراری Present Perfect Continuous

زمان حال کامل استمراری Present Perfect Continuous
گرامر

زمان حال کامل استمراری Present Perfect Continuous

از این زمان برای بیان کاری استفاده می‌کنیم که از گذشته شروع شده و ادامه یافته و تا زمان حال رسیده و ممکن است در آینده نیز ادامه یابد.

فرمول ساخت زمان حال کامل استمراری:

زمان حال کامل استمراری از ترکیبِ has/have been با فعل ing ساخته می‌شود.

فاعل + has/have been + فعل ing

مثال:

.او در حال دویدن بوده استShe has been / She’s been running.   (جمله مثبت)
.او در حال دویدن نبوده استShe hasn’t been running.   (جمله منفی)
آیا او در حال دویدن بوده است؟Has she been running? (جمله سؤالی)
آیا او در حال دویدن نبوده است؟Hasn’t she been running? (جمله منفی سؤالی)

کاربردهای زمان حال کامل استمراری

1. برای بیان عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و تا حال ادامه داشته است.

سه ساعت است که باران می‌بارد. ( هنوز هم می‌بارد.)It has been raining for 3 hours.
از ساعت ۳ تا حالا دارم تکالیفم را انجام می‌دهم. ( هنوز هم مشغول همان کار هستم.)I have been doing my homework since 3 o’clock.

2. برای بیان عملی که در گذشته شروع شده، تا حال ادامه داشته و همین چند لحظه قبل تمام شده است.
مثلا دوستی را می‌بینید که در پارک روی نیمکتی نشسته، عرق کرده و نفس نفس می‌زند. می‌فهمیم که او تا همین چند لحظه‌ی‌ پیش در حال ورزش کردن بوده است. در اینجا نمی‌پرسیم:

Were you running?

 

زیرا این سوال فقط مربوط به زمان گذشته است و ارتباطی به زمان حال ندارد. در حالی که شما همزمان دارید به گذشته و حال فکر می‌کنید.
در این موقعیت سوال صحیح با حال کامل استمراری پرسیده می‌شود.

داشتی می‌دویدی؟Have you been running?✅

مثال:

او از شب گذشته در حال غذا پختن بوده است. => و غذای روی میز خوشمزه بنظر می‌رسد.She has been cooking since last night.
در حال باریدن بوده است. => و خیابان‌ها خیس هستند.It‘s been raining.
یک نفر چیپس من را خورده است. => چیپس نصف شده.Someone‘s been eating my chips.

مخفف در زمان حال کامل استمراری

به طور کلی در زمان حال کامل استمراری فعل کمکی has/have مخفف شده و با فاعل ترکیب می‌شود:

1. I have => I’ve

2. He has => He’s |   She has => She’s |   It has => It’s

3. We have => We’ve |   You have => You’ve |   They have=> They’ve

 I’ve been driving.
He’s been driving.
He’s been driving.

منفی کردن زمان حال کامل استمراری

برای منفی کردن حال کامل استمراری، فعل کمکی has/have را با منفی سازِ not ترکیب می‌کنیم و برای مخفف کردن آن، حرف o را حذف کرده و به جای آن آپاستروف [ ‘ ] قرار می‌دهیم.

has not been=> hasn’t been
have not been => haven’t been

توجه
در هنگام صحبت کردن، در صورتی که قصد ایجاد تاکید را دارید از شکل مخفف استفاده نکنید و در هنگام تلفظ تاکید را روی not بگذارید.

افعالی که شکل استمراری ندارند

برخی افعال در زبان انگلیسی شکل استمراری ندارد (مانند افعال حالتی)، در این حالت به جای زمان حال کامل استمراری از زمان حال کامل ساده (ماضی نقلی) استفاده می‌شود.

I have wanted to visit China for years.
She has known Robert since she was a child.
I have hated that music since I first heard it.
I have heard a lot about you recently.
We have understood everything.

قوانین ing‌ دار کردن افعال

اگر فعلی به e ختم شود و تلفظ نشود موقع اضافه کردن ing حرف آخر فعل که  e هست را حذف می‌کنیم.

Bake   —->   baking
Smile   —->   smiling

اگر فعلی به ye/ee ختم شود و تلفظ نشود موقع اضافه کردن ing حرف آخر فعل که e هست را حذف نمی‌کنیم.

Free   —->   freeing
Dye   —->   dyeing

اگر فعل یک بخشی (تک سیلابی) حرف ما قبل آخرش حروف صدا‌دار (a-e-i-o-u) باشد و حرف آخر از حروف بی‌صدا،  موقع اضافه کردن ing  باید حرف آخر را دو بار بنویسیم.

Swim   —->   swimming
Shop   —->   Shopping

اگر فعلی حرف ما قبل آخرش حروف صدا‌دار (a-e-i-o-u) باشد و حرف آخر از حروف بی‌صدا و تکیه بر روی بخش (سیلاب) آخر باشد حرف آخر دو تا می‌شود.

Refer   —->   Referring
Admit   —->   Admitting

اگر فعلی حرف ما قبل آخرش حروف صدا‌دار (a-e-i-o-u) باشد و حرف آخر از حروف بی‌صدا و تکیه بر روی بخش (سیلاب) آخر نباشد حرف آخر دو تا نمی‌شود.

Target   —->   Targeting
Visit   —->   Visiting

اگر فعلی حرف ما قبل آخرش دو حرف صدا‌دار باشد و حرف آخر بی‌صدا، نیازی به دو تایی نوشتن حرف آخر نیست.

Pour   —->   Pouring
Treat   —->   Treating

ساختار سوالی حال کامل استمراری

فقط کافیست جای فاعل و فعل کمکی have /has را عوض کنید و فاعل را اگر اول شخص هست به دوم شخص که مخاطب است تغییر دهید. برای ساختن سوال با کلمات wh‌دار می‌توان کلمه سوالی را در اول جمله اضافه کرد.
مثال:

I have been running all the way.   ——–>  Have you been running all the way?

——————————————————————————————————————————————–
What have you been doing for the last 30 minutes?
+As you can see، I have been washing the dishes

برای منفی کردن هم کافیست کلمه not را بعد از فعل کمکی have/has بیاورید.

Ali has not been practicing his English.
.They have not been exercising lately

  دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  پیج اینستاگرام زبان دار را دنبال کنید

  فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
  • عکس
  • شناسه محصول
  • امتیاز
  • قیمت
  • در انبار
  • موجودی
  • افزودن به سبد خرید
  • توضیحات
  • محتوا
  • عرض
  • اندازه
  • تنظیمات بیشتر
  • ویژگی ها
  • ویژگی های سفارشی
  • زمینه های دلخواه
  برای پنهان کردن نوار مقایسه ، بیرون را کلیک کنید
  مقایسه