دانلود آهنگ Princesses Don’t Cry با ترجمه‌ی فارسی Princesses Don’t Cry Lyric

دانلود آهنگ Princesses Don't Cry از Aviva همراه با ترجمه‌ی فارسی Princesses Don't Cry Lyric
موزیک انگلیسی

دانلود آهنگ Princesses Don’t Cry با ترجمه‌ی فارسی Princesses Don’t Cry Lyric

متن آهنگ Princesses Don’t Cry همراه با ترجمه ی فارسی

Boys, they’re handsome and strong
پسرا خوشتیپن و زورشون زیاده
But always the first to tell me I’m wrong
ولی همیشه اول از همه بهم میگن که در اشتباهم
Boys try to tame me, I know
میدونم که پسرا میخوان منو رام خودشون کنن
They tell me I’m weird and won’t let it go
بهم میگن عجیب غریبم و بیخیال این قضیه نمیشن
🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶
No, I’m fine, I’m lying on the floor again

نه من خوبم ، دوباره رو زمین دراز کشیدم
Cracked door, I always wanna let you in
لای در رو باز گذاشتم ، همیشه دلم میخواد راهت بدم تو
Even after all of this shit, I’m resilient
با وجود این همه ی گندکاری انعطاف پذیرم
Cause a princess doesn’t cry
چون یه پرنسس گریه نمی کنه
A princess doesn’t cry
یه پرنسس گریه نمی کنه
Over monsters in the night
بخاطر هیولاهای درشب
Don’t waste our precious time
وقت باارزش مون رو تلف نکنیم
On boys with pretty eyes
بخاطر پسرای چشم قشنگ
A princess doesn’t cry
یه پرنسس گریه نمی کنه
A princess doesn’t cry
یه پرنسس گریه نمی کنه
Burning like a fire you feel it all inside
حس میکنی که انگاری تمام وجودت مثل آتیش داره می سوزه
But wipe your teary eyes
ولی اشک چشای خیست رو پاک کن
Cause princesses don’t cry
چون پرنسس ها گریه نمیکنن
Don’t cry, don’t cry, oh
گریه نکن ، گریه نکن ، اوه
Don’t cry, don’t cry, oh
گریه نکن ، گریه نکن ، اوه
Cause princesses don’t cry
چون پرنسس ها گریه نمیکنن
🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶

Girls, so pretty and poised
دخترا خیلی جذاب و متین هستن
And soft to the touch
و لطیف و آسیب پذیرن
But God made me rough
ولی خدا منو سرسخت آفریده
Girls, so heavy the crown
دخترا باارزشن و تاج سنگین رو سرشون هست
They carry it tall
خیلی با وقار و افتخار حملش میکنن
But it’s weighing me down
ولی این تاج و بار مسئولیت کمر منو خم کرده
🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶
No, I’m fine

نه ، خوبم
I’m lying on the floor again
دوباره رو زمین دراز کشیدم
Cracked door
لای در رو باز گذاشتم
You’re only going to let them in once
یبار بیشتر به پسرا فرصت ندین
And you won’t come undone
و با این روش دیگه نقشه هاتون نقش بر آب نمیشه
Cause a princess doesn’t cry
چون یه پرنسس گریه نمی کنه
A princess doesn’t cry
یه پرنسس گریه نمی کنه
Over monsters in the night
بخاطر هیولاهایی که نصف شب سر و کله شون پیدا میشه
Don’t waste our precious time
وقت باارزش مون رو تلف نکنیم
On boys with pretty eyes
بخاطر پسرای چشم قشنگ
A princess doesn’t cry
یه پرنسس گریه نمی کنه
A princess doesn’t cry
یه پرنسس گریه نمی کنه
Burning like a fire you feel it all inside
حس میکنی که انگاری تمام وجودت مثل آتیش داره می سوزه
But wipe your teary eyes
ولی اشک چشای خیست رو پاک کن
Cause princesses don’t cry
چون پرنسس ها گریه نمیکنن
Don’t cry, don’t cry, oh
گریه نکن ، گریه نکن ، اوه
Don’t cry, don’t cry, oh
گریه نکن ، گریه نکن ، اوه
Cause princesses don’t cry
چون پرنسس ها گریه نمیکنن
🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶
I’m fine, I won’t waste my time

خوبم ، دیگه وقتم رو تلف نخواهم کرد
Keep it in a jar, gonna leave it for the next one
وقتم رو نگه میدارم برای نفر بعدی
I’m fine, I won’t waste my time
خوبم ، دیگه وقتم رو تلف نخواهم کرد
Keep it in a jar, gonna leave it for the next one
وقتم رو نگه میدارم برای نفر بعدی
🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶
Yeah, I’m fine

آره ، حالم خوبه
I’m lying on the floor again
دوباره رو زمین دراز کشیدم
Cause a princess doesn’t cry
چون یه پرنسس گریه نمی کنه
A princess doesn’t cry
یه پرنسس گریه نمی کنه
Over monsters in the night
بخاطر هیولاهایی که نصف شب سر و کله شون پیدا میشه
Don’t waste our precious time
وقت باارزش مون رو تلف نکنیم
On boys with pretty eyes
بخاطر پسرای چشم قشنگ
A princess doesn’t cry
یه پرنسس گریه نمی کنه
A princess doesn’t cry
یه پرنسس گریه نمی کنه
Burning like a fire you feel it all inside
حس میکنی که انگاری تمام وجودت مثل آتیش داره می سوزه
But wipe your teary eyes
ولی اشک چشای خیست رو پاک کن
Cause princesses don’t cry
چون پرنسس ها گریه نمیکنن
Don’t cry, don’t cry, oh
گریه نکن ، گریه نکن ، اوه
Don’t cry, don’t cry, oh
گریه نکن ، گریه نکن ، اوه
Cause princesses don’t cry
چون پرنسس ها گریه نمیکنن

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *