دانلود آهنگ SCARED TO BE LONELY با ترجمه‌ی فارسی

دانلود آهنگ SCARED TO BE LONELY با ترجمه‌ی فارسی
موزیک انگلیسی

دانلود آهنگ SCARED TO BE LONELY با ترجمه‌ی فارسی

متن و ترجمه آهنگ Scared to Be Lonely از Dua Lipa

It was great at the very start.
اوایل خیلی خوب بود

Hands on each other

دستهامون تو دست هم بود

Couldn’t stand to be far apart.

نمی تونستیم از هم دیگه دور بمونیم

Closer the better.

هرچی نزدیکتر بهتر بود
🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵


Now we’re picking fights and slamming doors.

حالا ما دعوا میکنیم و درها رو‌می کوبیم

Magnifying all our flaws

و همه عیبامون و بزرگنمایی می کنیم

And I wonder why, wonder what for

و من تعجب میکنم چرا ، تعجب میکنم برای چی (اینجوری شدیم)

Why we keep coming back for more
چرا داریم هی به عقب برمی گردیم؟

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵

Is it just our bodies
این فقط کالبدهای ماست

Are we both losing our minds.
آیا داریم عقلمونو از دست می دیم؟

Is the only reason you’re holding me tonight
تنها علت اینکه امشب داری بغلم می کنی همینه؟

‘Cause we’re scared to be lonely
چون ما از تنها بودن می ترسیم؟

Do we need somebody?
آیا ما فقط به‌کسی احتیاج داریم؟

Just to feel like we’re alright.
فقط واسه اینکه حس کنیم خوبیم؟

Is the only reason you’re holding me tonight?
تنها علت اینکه امشب داری بغلم می کنی همینه؟

‘Cause we’re scared to be lonely.
چون از تنها بودن می ترسیم؟

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵

Too much time, losing track of us
وقت زیادی رو‌صرف تعقیب کردن هم می کنیم

Where was the real
واقعیت کجا بود؟

Undefined, spiraling out of touch
نفهمیدن همدیگه ،‌ کم شدن تماسها

Forgot how it feels
یادمون رفته که چه جوری حس میشه

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵

All the messed-up fights and slamming doors
همش دعوا می کنیم و و درها رو‌می کوبیم

Magnifying all our flaws
همش عیبامون و بزرگنمایی می کنیم

And I wonder why, wonder what fo
و من تعجب میکنم که چرا ، و برای چه

It’s like we keep coming back for more
بنظر میرسه همش داریم بیشتر برمی گردیم عقب

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵

Is it just our bodies
این فقط کالبدهای ماست

Are we both losing our minds.
آیا داریم عقلمونو از دست می دیم؟

Is the only reason you’re holding me tonight
تنها علت اینکه امشب داری بغلم می کنی همینه؟

‘Cause we’re scared to be lonely
چون ما از تنها بودن می ترسیم؟

Do we need somebody?
آیا ما فقط به‌کسی احتیاج داریم؟

Just to feel like we’re alright.
فقط واسه اینکه حس کنیم خوبیم؟

Is the only reason you’re holding me tonight?
تنها علت اینکه امشب داری بغلم می کنی همینه؟

‘Cause we’re scared to be lonely.
چون از تنها بودن می ترسیم؟

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵

Even when we know it’s wrong
حتی وقتی می دونیم اشتباهه

and somebody better for us all along
برای همه ما بهتر بود

Tell me, how can we keep holding on?
به من بگو ، چطور می توانیم ادامه دهیم؟

Holding on tonight ′Cause we’re scared to be lonely
این تنها دلیلی است که همدیگر رو تحمل میکنیم . چون ما می ترسیم که تنها بشیم

Even when we know it′s wrong
حتی وقتی می دونیم اشتباهه

And somebody better for us all along
برای همه ما بهتر بود

Tell me, how can we keep holding on?
به من بگو ، چطور می توانیم ادامه دهیم؟

Holding on tonight ‘Cause we′re scared to be lonely
این تنها دلیلی است که همدیگر رو تحمل میکنیم . چون ما می ترسیم که تنها بشیم

  • نام اثر : Scared to Be Lonely
  • حجم : 8.5 MB
  • دانلود

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *