دانلود آهنگ Wherever you are با ترجمه‌ی فارسی Wherever you are Lyric

دانلود آهنگ Wherever you are با ترجمه‌ی فارسی Wherever you are Lyric
موزیک انگلیسی

دانلود آهنگ Wherever you are با ترجمه‌ی فارسی Wherever you are Lyric

متن آهنگ Wherever you are از سامی یوسف همراه با ترجمه‌ی فارسی

My best times
بهترین اوقات من

Were when I felt close to you
هنگامی بود که احساس می کردم به تو نزدیکم

But everything fell apart
اما همه چیز بهم ریخت

The moment I strayed from you
از لحظه ای که از تو منحرف شدم

In each smile
در هر لبخند

In every single sigh
در هر آهی

Every minute detail
در کوچکترین لحظات

Traces of you are found there
نشانه هایی از تو آنجا پیدا می شود


🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶

Wherever you are I’ll find you
هر جا که هستی تو را خواهم یافت

Cause you’re the one I turn to
چون تو تنها کسی هستی که به سویش رو می اندازم (برای کمک و هدایت)

Wherever you be I’ll be with you
هر جا که باشی من با تو خواهم بود

Cause you’re the one my heart is to
چون تو تنها کسی هستی که قلبم از آنِ اوست


🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶

I need you
من به تو محتاجم

To see your smile
برای دیدن لبخندت…

I would pass every trial
هر آزمونی را خواهم داد

Desperately I await
با سختی انتظار خواهم کشید

For the day when I’m by your side
برای روزی که در کنار تو باشم


🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶

Wherever you are I’ll find you
هر جا که هستی تو را خواهم یافت

Cause you’re the one I turn to
چون تو تنها کسی هستی که به سویش رو می اندازم

Wherever you are I’ll follow you
هر جا که هستی تو را دنبال خواهم کرد

Cause you’re the one I turn to
چون تو تنها کسی هستی که به سویش رو می اندازم

Wherever you be I’ll be with you
هر جا که باشی من با تو خواهم بود

Cause you’re the one my love is to
چون تو تنها کسی هستی که عشقم از آنِ اوست


🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶

My love is to
عشقم از آنِ اوست

Wherever you may be
هر جا که باشی…

I’ll follow till I see
دنبالت خواهم کرد تا تو را ببینم

In my heart you will be
تو در قلب من خواهی بود

Your love is all I need
تنها عشق تو را نیاز دارم

In every single smile
در هر لبخندی

Every single sigh
در هر آهی

Every minute detail
در کوچکترین لحظات

Traces of you are there
نشانه هایی از تو آنجا پیدا می شود

Wherever you may be
هر جا که باشی…

I will search till we meet
خواهم گشت تا روز دیدار

In my heart you will be
تو در قلب من خواهی بود

Your love is all I need
عشق تو تنها نیاز من است

Wherever you may be
هر جا که باشی

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *