دانلود آهنگ You were there for me با ترجمه‌ی فارسی

دانلود آهنگ You were there for me با ترجمه‌ی فارسی
موزیک انگلیسی

دانلود آهنگ You were there for me با ترجمه‌ی فارسی

متن و ترجمه آهنگ You were there for me

in all of my lonely nights
در تمام شبهای تنهاییم

When I was a ghost inside
وقتی مانند روحی در بدنی بودم

You were there for me
تو کنارم بودی

You were there for me
تو کنارم بودی

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶

Legend never lies, we were meant to be
اسطوره ها هرگز دروغ نمی گن، ما قرار بود بمانیم

I’m blessed to be alive when I’m in your company
من خوشبخت هستم که فرصت هم صحبتی با تو را دارم

The battles I would fight, blood that I would bleed
If you found danger
اگر در خطر باشی حاضر تا پای جانم به خاطرت بجنگم

Memories we’ve made could fill a whole book
خاطراتی که ما درست کردیم میتونست یک کتاب رو کامل پر کنه

If we were a movie, we’d be in Hollywood
اگر ما یک فیلم بودیم، ما قطعا در هالیوود بودیم

On my lowest days, you were all it took
در بدترین روزهای من، تو تمام چیزی بودی که داشتم

My biggest savior
بزرگترین نجات دهنده ی من

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶

You make my demons go away
تو باعث میشی که شیاطین من دور شن

Bleach the sky on rainy days
در روزهای بارانی، آسمان را روشن می‌کنی

Clear the path when I’m afraid
وقتی می‌ترسم راه رو باز ‌می‌کنی

I’ve lost my way
من راهم رو گم‌ کرده‌ام

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶

In all of my lonely nights
در تمام شب های تنهایی من

When I was a ghost inside
وقتی مانند روحی در بدنی بودم

You were there for me (You were there for me)
تو کنارم بودی (تو کنارم بودی)

You were there for me (You were there for me)
تو کنارم بودی (تو کنارم بودی)

Whenever I drank too much
هر وقت بیش از حد نوشیدنی می‌خوردم

Whenever my eyes cried floods
هر وقت اشک از چشمام جاری می‌شد

You were there for me (You were there for me)
تو کنارم بودی (تو کنارم بودی)

You were there for me (You were there for me)
تو کنارم بودی (تو کنارم بودی)

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶

Remember when we’d say we’re at each others house
به خاطر داشته باش زمانی که ما می‌گفتیم ما در خانه هم دیگه هستیم

When we were far away drinkin’ in another town
وقتی از هم دور بودیم در شهر دیگری نوشیدنی می خوردیم

The glorious days, I wish they were around
روزهای باشکوه، ای کاش برمیگشتن

With us forever (Us forever)
با ما برای همیشه (ما برای همیشه)

Nothing gets closed to London at night
هیچ چیز شبیه شبی که در لندن بودیم نیست

Missed the last train, then our batteries died
آخرین قطار رو از دست دادیم. سپس انرژیمون تموم شد

Started to rain, but it was all fine
باران شروع به باریدن کرد، اما همه چیز خوب بود

‘Cause we had each other (Each other)
چون همدیگه رو داشتیم (همدیگه رو)

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶

You make my demons go away
تو باعث میشی که شیاطین من از اینجا برن

Bleach the sky on rainy days
در روزهایی که باران می‌بارید، آسمان را سفید می‌کرد

Clear the path when I’m afraid
وقتی می‌ترسم راه رو باز کن

I’ve lost my way
من راهم رو گم‌کرده‌ام

In all of my lonely nights
در تمام شب های تنهایی من

When I was a ghost inside
وقتی مانند روحی در بدنی بودم

You were there for me (You were there for me)
تو کنارم بودی (تو کنارم بودی)

You were there for me (You were there for me)
تو کنارم بودی (تو کنارم بودی)

Whenever I drank too much
هر وقت بیش از حد نوشیدنی می‌خوردم

Whenever my eyes cried floods
هر وقت اشک از چشمام جاری می‌شد

You were there for me (You were there for me)
تو کنارم بودی تو کنارم بودی)

You were there for me (You were there for me)
تو کنارم بودی (تو کنارم بودی)

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶

You were there, you were there through the heartbreaks
تو اونجا بودی، تو از صمیم قلب اونجا بودی

You were there, you were there when I lost faith
تو اونجا بودی، وقتی ایمانم رو از دست دادم تو اونجا بودی

Be aware, be aware I will do the same
آگاه باش، بدون که من هم همین کار رو خواهم کرد

In all your bad days
در تمام روزهای بدت

You were there, you were there through the heartbreaks
تو اونجا بودی، تو از صمیم قلب اونجا بودی

You were there, you were there when I lost faith
تو اونجا بودی، وقتی ایمانم رو از دست دادم تو اونجا بودی

Be aware, be aware I will do the same
آگاه باش، بدون که من هم همین کار رو خواهم کرد

In all your bad days
در تمام روزهای بدت

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶

In all of my lonely nights (In all of my lonely nights)
در تمام شب های تنهایی من (در تمام شب های تنهایی من)

When I was a ghost inside
وقتی مانند روحی در بدنی بودم

You were there for me (You were there for me)
تو کنارم بودی (تو کنارم بودی)

You were there for me
تو کنارم بودی

Whenever I drank too much (Drank too much)
هر وقت بیش از حد نوشیدنی می‌خوردم

Whenever my eyes cried floods (Yeah)
هر وقت اشک از چشمام جاری می‌شد

You were there for me (You were there for me)
تو کنارم بودی (تو کنارم بودی)

You were there for me (You were there for me)
تو کنارم بودی (تو کنارم بودی)

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶

You were there, you were there through the heartbreaks
تو اونجا بودی، تو از صمیم قلب اونجا بودی

You were there, you were there when I lost faith
تو اونجا بودی، وقتی ایمانم رو از دست دادم تو اونجا بودی

You were there for me
تو کنارم بودی

  • نام فایل : You were there for me
  • حجم : 3.76 MB
  • دانلود

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *